Výjezdy


Výjezdy 2019

Výjezdy 2018

Výjezd: 1/2018 -
Datum výjezdu: 15. 04. 2019 Vložil: Petr Staněk
Výjezdy 2017

Výjezdy 2016

Výjezd: 31/2016 - Požár
Datum výjezdu: 11. 12. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS HZS JCK vyjela jednotka k požáru komínového tělesa do ulice na Vyšehradě. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár v komínovém tělese. Za použití komenického náčiní jednotka strhla hořící saze do útrob komínu a vybíracími dvířky vybrala stržený materiál a odnesla pryč z objektu. Dále za použití termokamery zkontrolovala celé komínové těleso a po předání a doporučení majiteli netopit se vrátila na základnu. Během celého zásahu nefungovalo spojení s OPIS přes tablety umístěné v našich vozidlech.
Výjezd: 30/2016 - Požár
Datum výjezdu: 07. 12. 2016 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice vyjela s CAS 24 K 101 k nahlášenému požáru komínového tělesa. Po příjezdu na místě zásahu bylo průzkumem zjištěno že se jedná o zahoření sazí v komínovém tělese. Na místě se nacházel zaměstnanec Technických služeb Netolice, který odemkl kotelnu. Jednotka provedla vybrání uhlí z kotle na pevná paliva a provedla protipožární opatření. Pomocí termokamery byla provedena kontrola komínového tělesa a po dohodě se zaměstnancem TS bylo rozhodnuto že se komínové těleso nechá kontrolovaně vyhořet. Po vyhoření, bylo místo události předáno pracovníkovi TS . Po konečné kontrole komínového tělesa se JSDHO Netolice vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 29/2016 - Požár
Datum výjezdu: 02. 12. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka JSDHO Netolice byla povolána k požáru průmyslového objektu do obce Vodňany místní část Hvožďany. Po příjezdu na místo události se velitel jednotky zahlásil veliteli zásahu. Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka podílela na rozebírání konstrukce střechy budovy.Dále bylo prováděno vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Po dokončení hasebních prací a na pokyn velitele zásahu se jednotka vrátila do zbrojnice.
Výjezd: 28/2016 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 14. 11. 2016 Vložil: člen SDH
Na ohlášení OPIS HZS Jčk vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K101 k dopravní nehodě. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno že se jedná o dopravní nehodu 1 OA. JSDHO Netolice provedla protipožární opatření , zajištění místa nehody, osvětlení PČR ,řízení provozu , stabilizace vozidla. Po domluvě s PČR se JSDHO Netolice vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 27/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 24. 10. 2016 Vložil: člen SDH
Na žádost OPIS HZS Jc vyjela jednotka JSDHO Netolice k nahlášenému požáru kotelny.Po příjezdu jednotka provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se nejedná o požár,ale jen o zadýmení prostoru kotelny.Jednotka prostor odvětrala a po předání místa majitelce domu se vrátila zpět na základnu.
Výjezd: 26/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 13. 10. 2016 Vložil: člen SDH
Na žádost OPIS vyjela JSDHO Netolice k likvidaci sršního hnízda do osady Rábín. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum,kterým bylo zjištěno,že na místě nalezená hnízda jsou prázdná . Jednotka se po průzkumu vrátila na zbrojnici.
Výjezd: 25/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 24. 09. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka po příjezdu na místo události,provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se ve střešním prostoru prádelního pavilonu nachází sršní hnízdo. Bylo nutné rozebrat střešní konstrukci,tašky a podbití. Potom byly hnízda odstraněna a hmyz zlikvidován pomocí chemických prostředků k tomu určených. Střecha byla vrácena do původního stavu. Jednotka se po ukončení zásahu vrátila do zbrojnice.
Výjezd: 24/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 22. 09. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka vyjela do mateřské školky na likvidaci obtížného bodavého hmyzu. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o sršní hnízdo z jedné strany a z druhé strany bylo vosí hnízdo. Na hmyz byl použit sprej k tomu určen.Po ukončení likvidace se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 23/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 17. 09. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS vyjela jednotka JSDHO Netolice do chatové oblasti na likvidaci obtížného bodavého hmyzu. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno že se jedná o sršní hnízdo mezi stropem a půdou.Po rozebrání konstrukce na půdě bylo hnízdo zlikvidováno spreji k tomu určené a poté bylo odstraněno. Po uvedení podlahy do původního stavu se jednotka vrátila zpět na základnu.
Výjezd: 22/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 29. 08. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila,že se jedná o spadlou větev ze stromu Platan. Větev byla odstraněna a jednotka se vrátila do zbrojnice.
Výjezd: 21/2016 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 22. 08. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS HZS JČK vyjela JSDHO Netolice k dopravní nehodě s hlášeným vyproštěním osob, na silnici č. 145 směr Němčice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že vozidlo narazilo do stromu a zůstalo otočené na střeše. Řidička za pomoci kolem projíždějících řidičů již byla mimo vozidlo, položená ve stabilizované poloze a komunikovala. Jednotka provedla protipožární opatření, usměrnila dopravu a komunikovala s řidičkou než jí předala ZZS. Po domluvě s velitelem, který si zásah převzal se vrátila na základnu.
Výjezd: 20/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 20. 08. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o dvě vosí hnízda. Jedno bylo ve střešní konstrukci a druhé bylo v místě na skladování odpadu. K likvidaci hmyzu bylo použito chemických prostředků k tomu určených.
Výjezd: 19/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 10. 08. 2016 Vložil: člen SDH
Na žádost OPIS HZS Jčk vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K101 k technické pomoci. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno že na místě zasahují zdravotníci ze ZZS Jčk. Pacient byl připraven na nosítkách v prvním nadzemním podlaží. Naše jednotka pomohla se snesením a následném naložení pacienta do sanitního vozu ZZS Jčk. Po této činnosti se JSDHO Netolice vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 18/2016 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 03. 08. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka byla vyslána na dopravní nehodu do obce Krtely, při cestě k dopravní nehodě došlo k upřesnění místa nehody. Jednotka poté pokračovala po silnici č,142 10 km. z Netolic směr Bavorov. Po příjezdu na místo události členové jednotky pomohly již zasahujícím jednotkám HZS s naložením zraněných do vrtulníku a sanitních vozů,dále pomoc při řízení dopravy na místě události.Po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na zbrojnici,kde po dobu výjezdu držely 4. členové pohotovost na vlastní zbrojnici.
Výjezd: 17/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 28. 07. 2016 Vložil: Petr Staněk
ednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů na silnici č. 122 směr Lhenice. Jednalo se o nakloněnou vrbu přes silnici,kde vrba již byla vytržena z části svého kořenového systému. Silnice je velmi frekventovaná proto jsme se rozhodly strom odstranit.Z bezpečnostních důvodů,byl kmen stromu jištěn lanem ukotveným v CAS 25. po poražení a následném rozřezání stromu byla silnice uklizena.Jednotka se poté vrátila na zbrojnici.
Výjezd: 16/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 27. 07. 2016 Vložil: Petr Staněk
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o hnízdo v podhledu nebezpečného hmyzu (sršni) ve výšce cca 8 metrů. Po konzultaci s OPIS JCK, jednotka dále nezasahovala a doporučila majitelce kontaktovat odbornou firmu zabývající se likvidací obtížného hmyzu.
Výjezd: 15/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 24. 07. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS HZS Jčk, vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K 101 k technické události na adresu Malovičky. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno zatopení sklepních prostor do výšky cca 1,2 m. Na odčerpání byli nasazeny dvě kalová čerpadla a elektrocentrála. Po odčerpání vody se JSDHO Netolice vrátila zpět na svoji zbrojnici.
Výjezd: 14/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 14. 07. 2016 Vložil: člen SDH
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o vyvrácený dub. Jednotka pomocí dvou motorových pil strom rozřezala a odklidila za obytnou část tábora.
Výjezd: 13/2016 -
Datum výjezdu: 14. 07. 2016 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice vyjela na ohlášený padlý strom na silnici č.145 u obce Zvěřetice.V průběhu výjezdu nebyl žádný strom nalezen. Při zpáteční cestě byla jednotka odvolána na padlý strom na silnici č.145 u vlakového nádraží Netolice. Tento byl pomocí motorové pily rozřezán a silnice byla uklizena. Jednotka se poté vrátila na zbrojnici.
Výjezd: 12/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 11. 07. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o padlý strom přes silnici č. 14533. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a odklizen ze silnice. Silnice byla zametena. Jednotka při návratu na zbrojnici projela ještě úsek Žitná - Obora.Zde již nebyl žádný problém. Jednotka se proto vrátila do zbrojnice.
Výjezd: 11/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 01. 07. 2016 Vložil: člen SDH
JSDHO Netolice při příjezdu na místo události zjistila,že již na místě zasahuje pomocí vysavače na hmyz JPO HZS ú.o. Vodňany. Po odvolání JPO HZS ú.o.Vodňany OPISem Č.B.na jinou událost, naše jednotka pomocí 1. vysokotlakého proudu ochladila zbytek včelího roje Po ukončení zásahu se jednotka vrátila do zbrojnice.
Výjezd: 10/2016 - Požár
Datum výjezdu: 30. 06. 2016 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice vyjela s CAS 24 K 101 k nahlášené události na Podroužek. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár palivového potrubí osobního automobilu Škoda Felicie Na dohašení byl použit jeden vysokotlaký proud. Pro celkovou kontrolu dohašení byla použita thermokamera. Jednotka vyčkávala příjezdu vyšetřovatele příčin požáru. po jeho příjezdu s ním jednotka spolupracovala. Po ukončení zásahu a předání vozidla majiteli se JSDHO Netolice vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 9/2016 - Požár
Datum výjezdu: 28. 05. 2016 Vložil: Petr Staněk
Po vyhlášení poplachu z OPIS na požár automobilu vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K101 a CAS 25 RTHP na místo události na adresu Petrův Dvůr.
Výjezd: 8/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 23. 05. 2016 Vložil: Petr Staněk
JSDHO NETOLICE PO PŘÍJEZDU NA MÍSTO UDÁLOSTI PROVEDLA PRŮZKUM,KTERÝM BYLO ZJIŠTĚNO ,ŽE SE JEDNÁ O PRASKLÝ VZROSTLÝ DUB,KTERÝ SVÝMI VĚTVEMI ZASAHUJE NAD RODINNÝ DŮM.
Výjezd: 7/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 18. 05. 2016 Vložil: člen SDH
JSDHO NETOLICE BYLA POVOLÁNA OPIS ČESKÉ BUDĚJOVICE K POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI (SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS) DO OBCE BABICE.
Výjezd: 6/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 13. 05. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS HZS Jčk, vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K 101 na technickou pomoc do Netolické ulice ve Lhenicích.
Výjezd: 5/2016 -
Datum výjezdu: 21. 04. 2016 Vložil: Petr Staněk
Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum. Po příjezdu JPO HZS Prachatice došlo k otevření uzavřených prostor. Po otevření se jednotka vrátila na zbrojnici
Výjezd: 4/2016 -
Datum výjezdu: 17. 03. 2016 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o požár trávy.Jednotka nasadila k hasebním pracem 1. vysokotlaký proud z CAS 25K.V 15:44 hod. odeslána zpět na zbrojnici CAS 25 Š 706.Po ukončení hasebních prací se jednotka vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 3/2016 - Požár
Datum výjezdu: 07. 02. 2016 Vložil: člen SDH
Na žádost OPIS HZS Jčk vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K 101 a CAS 25 RTHP. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno že se jedná o požár sazí v komíně. Pomocí nastavovacího žebříku a kominického nářadí bylo provedeno stržení hořících sazí a vybrání vybíracími dvířky stržené saze. Dále bylo provedeno protipožární opatření. Po zadokumentování a předání předávacího protokolu majiteli domu byl zásah ukončen. JSDHO Netolice se vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 2/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 03. 02. 2016 Vložil: Petr Staněk
Na žádost OPIS HZS Jčk, vyjela JSDHO Netolice s CAS 24 K101 na monitoring do ulice Nádražní. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno že se jedná o zakouření společných prostor. Důvodem zakouření bylo zjištěno nesprávná funkčnost topného tělesa, které se nacházelo ve sklepních prostorech bytového domu. Jednotka provedla přirozené odvětrání otevřením okna v 1NP a zároveň zahájila vybírání topného tělesa, aby zabránila dalšímu zakouření. Tato činnost byla prováděna v dýchací technice. Dále byla provedena kontrola komínového tělesa, protipožární opatření
Výjezd: 1/2016 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 31. 01. 2016 Vložil: Petr Staněk
31.1. 2016 11:00 - Výjezd JSDHO Netolice s CAS 24 K101 na technickou pomoc (otevření uzavřených prostor). Spolupráce s PČR a ZZS Jčk.
Výjezdy 2015

Výjezd: 76/2015 - Požár
Datum výjezdu: 13. 12. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes vyjela jednotka s oběma CAS k požáru starých balíků sena a slamy u obce Žitná.Požárem nevznikla žádná škoda.Po uhašení a předání místa majiteli se jednotka vrátila zpět na základnu.Na místě byli také JSDH Žitná a PČR o.ú. Netolice
Výjezd: 75/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 30. 11. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka vyjela k padlému stromu přes silnici č.12250.Po rozřezání a uklizení vozovky se jednotka vrátila zpět na základnu.
Výjezd: 74/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 19. 11. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes byla naše jednotka vyslána na žádost OPIS HZS JC k padlému stromu přes silnici směrem z Netolic do Bavorova.Jednotka strom rozřezala a po uklizení a zametení vozovky ještě projela na žádost operačního celou trasu až do Bavorova.Po cestě už žádný strom přes silnici nebyl a tak se vrátila na základnu.
Výjezd: 73/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 18. 11. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes naše jednotka vyjížděla na silným větrem uvolněnou střešní konstrukci z garážového stání o rozměrech cca 3 x 6m. Tato část střechy dopadla na silnici kde zasáhla projíždějící kamion. Naštěstí se vše obešlo bez zranění a materiálních škod. Jednotka střechu rozebrala a uklidila po ukončení úklidových prací se jednotka vrátila na zbrojnici.
Výjezd: 72/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 12. 11. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes byla jednotka vyslána na pověření OPIS HZS Jck s CAS 24 K 101 k dopravní nehodě na silnici č.145 ve směru na Prachatice ve stoupání poblíž obce Obora.Po příjezdu bylo zjištěno,že se jedná o DN jednoho nákladního vozu a jednoho osobního.Nikdo nebyl vážně zraněn.Po uklizení vozovky se jednotka vrátila na základnu.Na místě zasahovala také jednotka HZS Jc ú.o. Prachatice,PČR ú.o. Netolice, DPČR ú.o.Prachatice a ZZS
Výjezd: 71/2015 - Strom
Datum výjezdu: 02. 10. 2015 Vložil: člen SDH
Na ohlášení OPIS HZS vyjela jednotka s CAS 24K 101 k padlému stromu přes silnici č.12243 směr z Netolic do Malovic.Jednotka po příjezdu strom rozřezala pomocí motorové pily a po odklizení a zametení vozovky se vrátila zpět na základnu.
Výjezd: 70/2015 - Požár lesa
Datum výjezdu: 29. 09. 2015 Vložil: člen SDH
Dne 29.9. vyjela jednotka s CAS 24K 101 na požár lesa.Po příjezdu pověřil velitel zásahu naší jednotku zálohou na místě události.Na stanici drželi další členové pohotovost,pro případ výjezdu druhé cisterny.Jednotka na místě události provedla nucené poražení jednoho stromu a po uhašení se vrátila na základnu.
Výjezd: 69/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 28. 09. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes naše jednotka byla vyslána na monitoring tekoucí vody přes silnici směr zámek Kratochvíle. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o ucpaný odtok z blízkého rybníka. Po vyčištění jsme nalezli seklou velrybu, kterou jsme vyndali a pustili do nedaleké louže :-)
Výjezd: 68/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 24. 09. 2015 Vložil: člen SDH
Dne 24.9.2015 jednotka vyjela s oběma cisternama k dopravní nehodě na silnici č. I/20 poblíž obce Malovičky.Na místě provedla uklizení vozovky a po odtažení LKW se vrátila na základnu.Na místě zasahovala také jednotka HZS J.c. ú.o. Vodňany,PČR a ZZS.Na místě zemřel jeden člověk a druhý byl převezen na úrazovou ambulanci do nemocnice Č.B.
Výjezd: 67/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 05. 09. 2015 Vložil: člen SDH
Dne 5.9 jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici č.145 směrem na Prachatice.Jednotka na místě zasahovala s HZS ú.o.Vodňany a dopravní policií.Jednotka provedla protipožární opatření poté asistovala při naložení na odtahovou službu a po uklizení vozovky se vrátila na základnu.Nehoda se obešla bez zranění.
Výjezd: 66/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 28. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka dnes vyjížděla na likvidaci vosího hnízda v unibuňce na motokrosové trati.Po úspěšné likvidaci se jednotka vrátila na základnu
Výjezd: 65/2015 - Požár
Datum výjezdu: 27. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Dne 27.8 v 16:51 hodin jednotka zasahovala s oběma cisternama u požáru travnatého porostu a z části ovocného sadu.U zásahu byla také JSDHO Lhenice,HZS Jčk ú.Prachatice,PČR o.Netolice a vyšetřovatel.Po uhašení a důkladném prolití požářiště se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 64/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 24. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes jednotka likvidovala obtížný hmyz v obci Holečkov
Výjezd: 63/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 24. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka zasahovala u likvidace obtížného hmyzu ještě dvakrát. Nejprve v zahradě u DDM Netolice, poté na místním hřbitově. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 62/2015 - Požár
Datum výjezdu: 22. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Dne 22.8 v 12:45 vyjela jednotka k požáru balíků k obci Vadkov.Po příjezdu bylo zjištěno,že se jedná o ohlášené pálení jen o půl hodiny dřív.Na místě byla i jednotka JSDHO Lhenice.Jednotky nezasahovaly a vrátily se na základnu
Výjezd: 61/2015 - Výjezdy k 19.8. 2015
Datum výjezdu: 19. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Je toho opravdu hodně ..
Výjezd: 60/2015 - Požár
Datum výjezdu: 17. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka právě vyjela k požáru dutiny stromu na Autocamp Podroužek
Výjezd: 59/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 17. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka vyjela k likvidaci obtížného hmyzu do Mateřské školky v Netolicích
Výjezd: 58/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 16. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka dnes zasahovala u likvadace obtížného hmyzu
Výjezd: 57/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 16. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Netrvalo dlouho a jednotka byla vyslána k otevření bytu za asistence PČR Netolice.Po průzkumu bylo,ale zjištěno, že majitelka odjela se synem na chatu.Jednotka nezasahovala a vrátila se na základnu.
Výjezd: 56/2015 - Požár
Datum výjezdu: 15. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslaná na dohašení ohniska do včerejšího lesa u Obory.Mimochodem jednotka hlídala místo zásahu do 3:11 rána 15.8.2015,během hlídání zasahovala ještě třikrát...
Výjezd: 55/2015 - Požár smíšeného lesa
Datum výjezdu: 14. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Takhle vypadá peklo ... Několik jednotek zasahuje u požáru lesa na Oboře
Výjezd: 54/2015 - Požár
Datum výjezdu: 14. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Když je po všem ... teď už jen několik hodin služby a hlídání
Výjezd: 53/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 12. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes opět naše jednotka v akci.Po příjezdu bylo zjištěno,že se jedná o osobní automobil,který sjel ze silnice do příkopu.Po vytažení se jednotka vrátila na základnu.Nikdo nebyl zraněn
Výjezd: 52/2015 - Požár
Datum výjezdu: 12. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka zasahovala u požáru meze na Ptáčníku
Výjezd: 51/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 11. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka dnes již podruhé likviduje nebezpečný hmyz v bezprostřední blízkosti obydlí s malými dětmi
Výjezd: 50/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 11. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka právě vyjela na likvidaci obtížného hmyzu
Výjezd: 49/2015 - Požár
Datum výjezdu: 10. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Požár pole s obilím mezi Bavorovem a Tourovem.Na místě zasahovalo několik jednotek SDH,HZS JC a také vrtulník s bambi vakem
Výjezd: 48/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 10. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Mezitím co jednotka JSDHO Netolice s jednou cstrenou dohašovala pole u Bavorova,druhá cisterna byla vyslána na likvidaci obtížného hmyzu
Výjezd: 47/2015 - Strom
Datum výjezdu: 07. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka vyjela k padlému stromu na silnici č. 12250
Výjezd: 46/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 06. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána na likvidaci obtížného hmyzu,který měl hnízdo v hranici dřeva
Výjezd: 45/2015 - Požár
Datum výjezdu: 05. 08. 2015 Vložil: člen SDH
5.8 20015 v 11:53 výjezd jednotky na požár lesa do Ratiborovy Lhoty, na místě jednotka zasahovala společně s JSDHO Lhenice a HZS Prachatice
Výjezd: 44/2015 - Požár
Datum výjezdu: 05. 08. 2015 Vložil: člen SDH
5.8 2015 v 17:15, výjezd jednotky na požár traktoru a balíků slámy na pole u obce Hracholusky. Na místě dále zasahovali jednotky z Prachatic a Strunkovic nad Blanicí.
Výjezd: 43/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 05. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka zasahuje u likvidace sršní v prostorách půdy
Výjezd: 42/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 05. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka dnes již podruhé zasahuje u likvidace sršní opět v prostorách půdy.
Výjezd: 41/2015 - Požár
Datum výjezdu: 02. 08. 2015 Vložil: člen SDH
Požár dutiny stromu na hrázi rybníka Mnich.
Výjezd: 40/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 31. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Dnes v 19:41 vyjela naše jednotka k likvidaci obtížného hmyzu do Petrova Dvora.
Výjezd: 39/2015 - Požár
Datum výjezdu: 29. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jedna profesionální jednotka ze stanice Prachatice a tři jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Lhenice, Brloh, Netolice hasili požár posečeného pole s balíky slámy a částečně požár pole s obilím u obce Hrbov.Jednotky velmi rychle lokalizovaly a následně zlikvidovaly požár. Požárem byla způsobena škoda ve výši 15,8 tis. Kč, uchráněno bylo 60 tis Kč.
Výjezd: 38/2015 - Požár
Datum výjezdu: 22. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka se právě vrátila z likvidace požáru u sousedů ve Lhenicich
Výjezd: 37/2015 - Počáteční požár lesa
Datum výjezdu: 21. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka dnes zasahovala s oběma cisternama u počátečního požáru lesa před obcí Olšovice
Výjezd: 36/2015 - Dopravní nehoda v Netolicích
Datum výjezdu: 20. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Výjezd: 35/2015 - Strom
Datum výjezdu: 19. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Padlý strom přes cestu u obce Hradiště
Výjezd: 34/2015 - Strom
Datum výjezdu: 19. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Padlý strom přes silnici u obce Žitná
Výjezd: 33/2015 - Strom
Datum výjezdu: 18. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána na rozřezání padlého stromu přes silnici č. 12245
Výjezd: 32/2015 - Likvidace sršní
Datum výjezdu: 18. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána k likvidaci obtížného hmyzu do obce Holečkov.Po průzkumu bylo zjištěno,že se vosí hnízdo nachází ve schránce obytnýho domu.Hnízdo bylo zlikvidováno,poté se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 31/2015 - Strom
Datum výjezdu: 18. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána k rozřezání dalšího stromu přes komunikaci
Výjezd: 30/2015 - Strom
Datum výjezdu: 18. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Do čtveřice byla opět jednotka vyslána k rozřezání stromu přes pozemní komunikaci.
Výjezd: 29/2015 - Výjezdy k 16.7.2015
Datum výjezdu: 16. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Výjezd: 28/2015 - Padlý strom
Datum výjezdu: 08. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Směr z Netolic na Bavorov
Výjezd: 27/2015 - Požár
Datum výjezdu: 07. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka JSDHO Netolice byla vyslána na požár pole s obilím k Malému Boru,na místě zasahovalo několik jednotek
Výjezd: 26/2015 - Požár
Datum výjezdu: 05. 07. 2015 Vložil: člen SDH
JSDHO Netolice zasahovala s oběma cisternama u požáru strniště na Hlodačkách. Požár byl beze škod.
Výjezd: 25/2015 - Dopravní nehoda v Netolicích
Datum výjezdu: 03. 07. 2015 Vložil: člen SDH
Nehoda se stala bez vážnějšího zranění.
Výjezd: 24/2015 - Požár
Datum výjezdu: 29. 06. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána na požár trávy ve stoce u Netolic,po příjezdu bylo průzkumem zjištěno a po domluvě s OPIS HZS Jc překvalifikováno na planý poplach
Výjezd: 23/2015 - Dopravní nehoda u Netolic
Datum výjezdu: 02. 06. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka JSDHO Netolice byla vyslána k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu.Po pžíjezdu bylo zjištěno,že řidič je zraněn a tak posádka provedla první pomoc.Poté byl přepraven leteckou záchranou službou do nemocnice.Řidič je v pořádku :-)
Výjezd: 22/2015 - Požár
Datum výjezdu: 29. 05. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána do zemědělského skladu Zeas agro Rábín.Po příjezdu a domluvě s velitelem zásahu,jednotka nezasahovala a vrátila se na základnu
Výjezd: 21/2015 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 27. 05. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána do ulice v Netolicích,kde mělo být kotě na telegrafním sloupu a bálo se slízt dolu.Po příjezdu se to potvrdilo,jednotka s pomocí výsuvného žebříku kotě sundala a vrátila se na základnu.
Výjezd: 20/2015 - Strom
Datum výjezdu: 16. 05. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána na rozřezání padlého stromu přes komunikaci č. 12243.Po rozřezání a uklizení vozovky se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 19/2015 -
Datum výjezdu: 26. 04. 2015 Vložil: člen SDH
Na ohlášení OPIS HZS Jčk, vyjela JSDHO Netolice s CAS 24K 101 k požáru nízké budovy do obce Hracholusky. Po příjezdu se jednotka zahlásila veliteli zásahu. JSDHO Netolice byla velitelem zásahu pověřena, aby zajistila doplňování vody do CAS 20 TATRA 4X4 HZS. Po doplnění cisterny bylo velitelem zásahu rozhodnuto, aby se JSDHO Netolice vrátila zpět na svoji zbrojnici.
Výjezd: 18/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 19. 04. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě poblíž zámku Kratochvíle.Po příjezdu jednotka zjistila,že se jedná o osobní automobil převrácený na střechu v jednom jízdním pruhu.Řidič a spolujezdkyně byly v tu chvíly už mimo osobní automobil.Na místě byla PČR a ZZS PT.po uklizení vozovky se jednotka vrátila na základnu
Výjezd: 17/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 18. 04. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě směrem Hracholusky.Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno,že se jedná o nákladní vozidlo padlé do stoky.Po zajištění uniku nebezpečných látek se čekalo až přijede druhé vozidlo,aby se mohl náklad přeložit.Po přeložení a odtažení vozidla jednotka uklidila komunikaci a vrátila se zpět na základnu.Nikdo nebyl zraněn.
Výjezd: 16/2015 - Požár
Datum výjezdu: 15. 04. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána na požár k obci Chvalovice.Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno,že se jedná o požár dřevěného odpadu v křoví.Jednotka se po uhašení vrátila zpět na základnu.
Výjezd: 15/2015 - Dopravní nehoda u Netolic
Datum výjezdu: 10. 04. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě dvou osobních automobilů na křižovatku silnice č.145.Po příjezdu jednotka zajistila protipožární opatření na obou vozidlech a zajistila životní funkce řidičky jednoho z vozidel.Po příjezdu HZS Jc Prachatice bylo místo zásahu předáno jejich veliteli a po domluvě se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 14/2015 - Strom
Datum výjezdu: 02. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Obora - skály
Výjezd: 13/2015 - Strom
Datum výjezdu: 02. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Zelený kříž - Velký bor
Výjezd: 12/2015 - Strom
Datum výjezdu: 01. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Krtelský les
Výjezd: 11/2015 - Strom
Datum výjezdu: 01. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Obora
Výjezd: 10/2015 - Strom
Datum výjezdu: 01. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Lužice - Chvalovice
Výjezd: 9/2015 - Strom
Datum výjezdu: 01. 04. 2015 Vložil: Petr Staněk
Stříbrňák
Výjezd: 8/2015 - Strom
Datum výjezdu: 31. 03. 2015 Vložil: člen SDH
Jednotka vyjela celkem čtyřikrát na popadané stromy přes silnici
Výjezd: 7/2015 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 20. 03. 2015 Vložil: člen SDH
JSDHO Netolice po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o dopravní nehodu osobního automobilu Renault Laguna,,bez zranění a nutnosti vyproštění na místě byl přítomen muž , ročník1985.Jednotka na místě provedla protipožární opatření a odpojení autobaterie,zkontrolovala zda neunikají provozní náplně,dále pak prováděla usměrňování dopravy na místě události. Byly provedeny opatření proti ohrožení životního prostředí a prohlénuto okolí dopravní nehody zda se v místě nenachází další osoby. Po dohodě z velitelem zásahu se jednotka vrátila do zbrojnice
Výjezd: 6/2015 - Požár
Datum výjezdu: 19. 03. 2015 Vložil: člen SDH
19.03.2015 - 16:06 - Bez vzniklé škody a bez dalšího šetření byl uzavřen požár sazí v komíně, ke kterému došlo v rodinném domě v Budějovické ulici v Netolicích. Požár uhasili místní dobrovolní hasiči, na místo se dostavila také jednotka profesionálních hasičů ze stanice Prachatice.
Výjezd: 5/2015 - Požár
Datum výjezdu: 12. 03. 2015 Vložil: Petr Staněk
12.03.2015 -18:04 - Žádná škoda nevznikla při požáru trávy, která hořela v Netolicích na ploše cca 4×6 metrů. K požáru přijela jako první místní dobrovolná jednotka, která jej také velmi rychle uhasila. Profesionální hasiči vyslaní ze stanice Prachatice byli v průběhu jízdy k zásahu vráceni zpět na stanici. Požár není dále došetřován.
Výjezd: 4/2015 - Požár
Datum výjezdu: 27. 02. 2015 Vložil: Petr Staněk
Osádky tří cisteren profesionálních hasičů ze stanice Prachatice a z jednotky SDH obce Netolice zasahovaly v obci Obora u požáru hranice dřeva. Hasiči hranici o půdorysu 10×3 museli pro řádné uhašení rozebrat. Požár byl zlikvidován přibližně po dvou hodinách. Výše vzniklé škody a příčina vzniku požáru je v šetření.
Výjezd: 3/2015 - 3/2015 23:52 - Požár
Datum výjezdu: 21. 02. 2015 Vložil: Petr Šálek
JSDHO Netolice vyjela do Školní ulice v Netolicích na požár nízké budovy. Průzkumem na místě bylo zjištěno že se jedná o zahoření sazí v komíně. Saze byli mechanicky strženy a vyneseny mimo budovu. Budova byla odvětraná od zakouření. Zásah byl prováděn v dýchacích přístrojích. Po celkové kontrole komínového tělesa byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na zbrojnici. Na místě: CAS 25 RTHP JSDHO Netolice CAS 20 T815 4x4 HZS JčK ÚO PT
Výjezd: 2/2015 - Požár
Datum výjezdu: 05. 02. 2015 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice po příjezdu na místo události provedla průzkum,kterým bylo zjištěno,že se jedná o požár sazí v komíně. Mechanické sražení nebylo účinné proto se přistoupilo ke kontrolovanému vyhoření, ve 16:20 povolán vedoucí TS Netolice jako správce městských bytů na P.D. č.p. 1,její příjezd v 16:42 .Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 1/2015 - Výjezd: 1/2015 - Strom
Datum výjezdu: 10. 01. 2015 Vložil: Petr Šálek
10.1. 2015 20:02- JSDHO Netolice vyjela ke své letošní první události. Jednalo se o strom přes komunikaci č. 12250 směr z Netolic a Krtele v lese zvaném Ptáčník. Jednotka strom rozřezala a odklidila z vozovky. Výjezd: CAS 25 K 101 LIAZ
Výjezdy 2014

Výjezd: 35/2014 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 23. 10. 2014 Vložil: Petr Staněk
Zajištění místa nehody a zabezpečení havarovaného kamiónu, který u obce Obora, provedla ve spolupráci s jednotkou SDH obce Netolice profesionální jednotka ze stanice Vodňany. Jednalo se o kamión převážející dřevo, jež se převrátil do příkopu. Pro kamión byla přestavena odtahová služba.
Výjezd: 34/2014 - Odklizení překážek
Datum výjezdu: 22. 10. 2014 Vložil: Petr Staněk
První ohlášení přišlo krátce po půlnoci, přesně v 00:36 hod. Byl to strom na komunikaci směr Podeřiště. Po odklizení stromu a odjezdu na základnu dojela jednotka po cca 150 metrech k dalším dvěma padlým stromům přes tu samou silnici. Po odklizení se vrátila na základnu.
Výjezd: 33/2014 - Odklizení překážek
Datum výjezdu: 22. 10. 2014 Vložil: Petr Staněk
Druhý výjezd v 6:20 byl k odklizení velkého padlého stromu na Grejnarov, který si ustlal přesně v křižovatce na Lužice. Odklizení tohoto stromu trvalo třičtvrtě hodiny. Po odklizení stromu a zametení komunikace se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 32/2014 - Požár
Datum výjezdu: 13. 10. 2014 Vložil: člen SDH
13.10. 2014 - 9:40 - Na žádost OPIS HZS JCK vyjela jednotka k požáru OA citroen Berlingo, k obci Malovičky na silnici E49. Po příjezdu na místě již zasahovali HZS Vodňany. JSDHO Netolice nezasahovala. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 31/2014 - Požár
Datum výjezdu: 03. 10. 2014 Vložil: Petr Staněk
3.10.2014 - 14:32 - Nám byl vyhlášen poplach k požáru a takto nám chodí oznámení na telefony .. FIREPORT: POZAR, NIZKE BUDOVY, /PPT 711/, Radosovice 57, P stavebnich bunek 2
Výjezd: 30/2014 - Požár
Datum výjezdu: 02. 10. 2014 Vložil: Petr Staněk
2.10.2014 16:06 JSDHO Netolice společně s HZS ČB a JSDH Radošovice byly vyslány do obce Tupesy k požáru rodinného domu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o závadu ve spalivové cestě, při které zahořel dřevěný strop. Hasiči použili jeden vysokotlaký proud, rozebrali strop a uhasili skryté ohnisko. Krátce po sedmnácté hodině velitel zásah ukončil.
Výjezd: 29/2014 - Požár
Datum výjezdu: 28. 09. 2014 Vložil: Petr Staněk
28.9.2014- 19:10 - POŽÁR - JSDHO Netolice právě zasahuje u požáru balíků slámy u obce Radošovice na místě je více jednotek PO.
Výjezd: 28/2014 - Požár
Datum výjezdu: 23. 09. 2014 Vložil: Petr Staněk
23.9.2014 - 16:39 - Osádky pěti cisteren profesionálních hasičů ze stanice Prachatice a dobrovolných hasičů obcí Lhenice a Netolice byly vyslány k obci Petrův Dvůr, kde byl ohlášen požár lesa. Jednalo se o požár skládky větví na ploše 8×5 metrů v lese. Přibližně za půl hodiny dostali zasahující hasiči požár pod kontrolu, na místo se dostavila technika Lesů ČR, pomocí které byly větve rozvezeny na pole a tam prolity vodou. Úplné uhašení požár velitel zásahu nahlásil v 18:41 hodin. Vzniklá škoda činí Kč 1 000,–, hodnota uchráněného majetku je Kč 6 000,–. Příčina vzniku požáru je v šetření.
Výjezd: 27/2014 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 03. 09. 2014 Vložil: Petr Staněk
3.9. - 14:59 - Profesionální jednotky ze stanic Prachatice a Vodňany společně s jednotkou SDH obce Netolice vyjely na silnici č. 145, kde u Netolic havaroval nákladní automobil značky Tatra. Tatra převážející beton skončila převrácená mimo vozovku. Hasiči provedli kontrolu úniku provozních kapalin – potvrdil se malý únik motorového oleje. Hasiči po jeho zajištění vyčkali do příjezdu jeřábu, který Tatru bude vyprošťovat. Zásah hasiči ukončili v 15:30 hodin.
Výjezd: 26/2014 - Likvidace nebezpečného hmyzu
Datum výjezdu: 27. 08. 2014 Vložil: Petr Staněk
27.8. - 9:38 - Profesionální hasiči ze stanice Vodňany společně s jednotkou SDH obce Netolice vyjeli do Olšovic k odstranění hnízda nebezpečného hmyzu z trafostanice. Průzkum na místě ukázal, že zásah profesionálních hasičů není potřeba, vodňanská jednotka odjela zpět na základnu. Odstranění zajistili netoličtí dobrovolní hasiči. Ti na místě spolupracovali s pracovníkem firmy E-on, který zajistil vypnutí elektrického proudu.
Výjezd: 25/2014 - Požár
Datum výjezdu: 21. 08. 2014 Vložil: Petr Staněk
21.8. - 17:53 - Netoličtí policisté vyjížděli společně s netolickými a prachatickými hasiči k požáru garáže bytového domu v Netolicích. Muž v garáži brousil kryt motoru úhlovou bruskou a od odlétajících jisker došlo k zahoření rozlitého benzinu na podlaze. Následně došlo i k požáru zde zaparkovaných motocyklů. Požár byl naštěstí uhašen včas, takže se nerozšířil dál do domu. Ke zranění osob nedošlo, hmotná škoda je odhadem 100 000 korun. Věc si na místě převzal vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru Prachatice k dalšímu prověřování
Výjezd: 24/2014 - Požár
Datum výjezdu: 26. 07. 2014 Vložil: Petr Staněk
26.7. 2014- Požár strniště pole v Podeřištích o ploše 43x100m. Na místě dále zasahovaly HZS JČK Vodňany 2x CAS JSDHO Netolice 2x CAS JSDH Malovice 1x CAS PČR Netolice
Výjezd: 23/2014 - Požár
Datum výjezdu: 26. 07. 2014 Vložil: Petr Staněk
Výjezd: 22/2014 - Požár
Datum výjezdu: 06. 06. 2014 Vložil: Petr Šálek
Na požár lesního porostu do obce Hlavatce vyjela JSDHO Netolice, JSDHO Lhenice, HZS JČK PT, HZS JČK ČB a PČR. Celkem na místě zasahovaly 4 CAS. Na místo byl povolán vyšetřovatel HZS.
Výjezd: 21/2014 - Dopravní nehoda
Datum výjezdu: 03. 06. 2014 Vložil: člen SDH
3.6.2014 - 8:14 - JSDHO Netolice vyjela k hlášené události POŽÁR, na místě bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního vozu, který narazil do stromu. Hasiči zajistili místo proti vzplanutí a úniku provozních kapalin. Poté se jednotka vrátila na základnu. Na místě HZS Prachatice, JSDHO Netolice, HZS Vodňany, RZS Prachatice a PČR
Výjezd: 20/2014 - Požár
Datum výjezdu: 03. 06. 2014 Vložil: Petr Staněk
3.6.2014 - 18:26 - Požár dřevěného odpadu v rekreační chalupě v ulici Budějovické dnes likvidovala JSDHO Netolice. Hasiči se museli k požáru dostat přes potok. Na hasební práce bylo použito plovoucí čerpadlo přímo z vodního zdroje. Na událost vyjely obě netolické CAS. Na místě: JSDHO Netolice 2x a HZS Prachatice1x
Výjezd: 19/2014 - Požár
Datum výjezdu: 03. 06. 2014 Vložil: Petr Staněk
Požár dřevěného odpadu v rekreační chalupě v ulici Budějovické likvidovala jednotka SDHO Netolice. Hasiči se museli k požáru dostat přes potok. Na hasební práce bylo použito plovoucí čerpadlo přímo z vodního zdroje. U události zasahovala obě cisternová vozidla jednotky Netolice a jednotka HZS Jihočeského kraje ze stanice Prachatice.
Výjezd: 18/2014 - Požár
Datum výjezdu: 02. 06. 2014 Vložil: Petr Staněk
Dne 2.6. 2014 - 17:59 - Na žádost OPIS CB vyjela jednotka k požáru na hráz rybníka v Petrově Dvoře. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár skládky. V době příjezdu již na místě zasahovala místní dobrovolná jednotka. Místo bylo řádně prolito vodou a rozhrabáno. Po zhruba hodině se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 17/2014 - Záchrana osob a zvířat
Datum výjezdu: 25. 05. 2014 Vložil: Petr Šálek
Na žádost OPIS HZS JČK vyjela JSDHO Netolice s LIAZ CAS 24 K101 do firmy v místní části do Vodňanské ulice na vyproštění uvízlého koně v chodbě maštale. Na místo byl povolán veterinář. Po uklidnění koně byl kůň povytažen a uvolněn. Na místě JSDHO Netolice HZS JČK PT Veterinář
Výjezd: 16/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 03. 05. 2014 Vložil: Petr Šálek
JSDHO Netolice vyjela s CAS 24 LIAZ K101 do místní části Horejší mlýnská. Průzkumem na místě bylo zjištěno že se v koupelně nachází 5-ti letě dítě, tkeré nedokáže samo otevřít zabouchlé dveře, které měli poškozený zámek. Pomocí zámečnického nářadí byli dveře otevřeny a dítě bylo předáno v pořádku matce.
Výjezd: 15/2014 - Požár
Datum výjezdu: 24. 04. 2014 Vložil: Petr Šálek
Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila,že se jedná o požár suché trávy v místní části u Prádelny v Netolicích. K likvidaci požáru byly nasazeny 2 proudy "C" z CAS 25 Škoda 706. Průběžným průzkumem bylo zjištěno, že v místní části u Prádelny na silnici č.145 je olejová skvrna v délce cca. 120m. a šířce cca.3 m.Olej vytekl z LIAZ 151 u které došlo k technické poruše. Byla povolána CAS 25K LIAZ 101 a bylo započato s likvidací olejové skvrny za pomocí sorbentu Vapex.Na OPIS Č. B. byla vyžádána účast policie ČR k řízení dopravy na místě zásahu a příjezd Správy a údržby silnic Lhenice, která přivezla další sorbent Vapex a vyznačila úsek kde byla rozlita olejová skvrna výstražnými značkami . Po úklidových pracech se jednotka vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 14/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 24. 04. 2014 Vložil: Petr Šálek
Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila,že se jedná o požár suché trávy v místní části u Prádelny v Netolicích. K likvidaci požáru byly nasazeny 2 proudy "C" z CAS 25 Škoda 706. Průběžným průzkumem bylo zjištěno, že v místní části u Prádelny na silnici č.145 je olejová skvrna v délce cca. 120m. a šířce cca.3 m.Olej vytekl z LIAZ 151 u které došlo k technické poruše. Byla povolána CAS 25K LIAZ 101 a bylo započato s likvidací olejové skvrny za pomocí sorbentu Vapex.Na OPIS Č. B. byla vyžádána účast policie ČR k řízení dopravy na místě zásahu a příjezd Správy a údržby silnic Lhenice, která přivezla další sorbent Vapex a vyznačila úsek kde byla rozlita olejová skvrna výstražnými značkami . Po úklidových pracech se jednotka vrátila zpět na zbrojnici.
Výjezd: 13/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 22. 04. 2014 Vložil: Petr Staněk
21.4.2014 - 18:14 - Na ohlášení OPIS CB vyjela JSDHO Netolice k technické pomoci na Hradiště. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o hospodářský objekt, který po průtrži zatopila voda společně s kroupami. Za použití lopat a s pomocí SDH Hradiště a místním dobrovolníkům bylo vyklizeno cca pul metru krup. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 12/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 14. 04. 2014 Vložil: člen SDH
14.4. 2014 - 13:20 - Na ohlášení OPIS ČB, vyjela jednotka k odstranění padlého stromu přes silnici směr Bavorov. Za použití motorové pily, byl strom rozřezán a následně uklizen mimo komunikaci. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 11/2014 - Požár
Datum výjezdu: 30. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
30.3.2014 -13:57 - Také dnes vyjela jednotka likvidovat požár. Na vyhlášení OPIS CB vyjela jednotka k požáru suché trávy v délce cca 80m mezi obce Olšovice a Hlavatce.
Výjezd: 10/2014 - Požár
Datum výjezdu: 29. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
29.3.2014 - 14:42 Bez vzniklé škody byl uhašen požár vrby, která hořela na hrázi rybníka Mnich. Požár uhasila osádka cisterny JSDHO Netolice.
Výjezd: 9/2014 - Požár
Datum výjezdu: 19. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
19.3.2014 - 23:59 - Požár dřevěné boudy stojící na odbočce na Malovičky a dřevěných vrat vzdálených cca 200m od sebe likvidovali profesionální hasiči ze stanice Vodňany společně s jednotkou SDH obce Netolice. Požár hasiči uhasili přibližně za dvacet minut. Poté se jednotka z Vodňan vrátila na základnu a jednotka z Netolic zůstala na místě a čekala na vyšetřovatele HZS Prachatice. Příčina vzniku požáru a výše vzniklé škody je v šetření. Návrat Jednotky SDH Netolice na základnu 20.3.2014 - 1:45
Výjezd: 8/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 16. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
16.3.2014 - 16:08 - Jednotka SDH Netolice vyjela za Němčice k události technická pomoc. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom, který leží přes celou šíři komunikace. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, a uklizen za krajnici. Následně se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 7/2014 - Požár
Datum výjezdu: 14. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
14.3 2014 - 16:30 -Jednotka SDH Netolice vyjela na ohlášený požár suché trávy mezi Malovicema a Malovičkama. Po cestě k zásahu byla jednotka odvolána OPISem CB zpět na základnu, protože požár byl uhašen neznámou osobou. Na místo dorazila HZS Vodňany a PČR Netolice
Výjezd: 6/2014 - Požár
Datum výjezdu: 13. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice vyjela k požáru suché trávy do Lužic .
Výjezd: 5/2014 - Požár
Datum výjezdu: 13. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
13.3.2014 - 20:46 - Na ohlášení OPIS CB jednotka SDH Netolice dnes již podruhé vyjela k hlášenému požáru. Jednalo se o velké neohraničené ohniště po neohlášeném pálení větví. Ohniště se nacházelo cca 10m od křoví, které po zhruba 50m přecházelo v les. Po dohašení se jednotka vrátila na základnu .
Výjezd: 4/2014 - Požár
Datum výjezdu: 03. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
3.3. 2014 - 16:55 - Jednotka SDH Netolice vyjela k nahlášenému výbuchu stodoly do ulice Gregorova. Po otevření vrat bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár nástavbového kontejneru s odpadky. Požár byl zlikvidován za pomocí dýchací techniky vysokotlakým proudem. Na místo se dostavili HZS Vodňany a PČR Netolice. Rychlým zásahem nevznikla žádná škoda. V 18:00 se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 3/2014 - Požár
Datum výjezdu: 01. 03. 2014 Vložil: Petr Staněk
1.3. 2014 - 0:44 - Druhý stupeň poplachu vyhlásilo Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje vzhledem k rozsahu požáru, který propuknul krátce před půlnocí v obci Chelčice. Operátorka tísňové linky 112 přijala informaci o požáru v 23:48 hodin. K zásahu vyjely osádky cisteren profesionálních hasičů ze stanice Vodňany, poplach byl vyhlášen jednotkám SDH obcí Vodňany – Pražák, Libějovice a Chelčice. K požáru byla vyslána také automobilová plošina profesionálních hasičů ze stanice Prachatice. Jako první na místo přijela vodňanská profesionální jednotka. Hasiči ihned zahájili průzkum objektu. Velitel zásahu pak podal na operační středisko zprávu, že se jedná o požár haly na výrobu granulí. Požár zasáhnul technologické vybavení – sušku na granule v prostorách druhého nadzemního podlaží a dále se rozšířil i na střechu skladu. Jako další posilové jednotky na místo vyjely v 0:43 hodin osádky cisteren jednotek SDH obcí Netolice a Bavorov. Celkem bylo k požáru vysláno devět cisteren. Po jedné hodině ranní zasahující hasiči dostali požár pod svoji kontrolu. Hasební práce však stále pokračují. Zásah je komplikován silným zakouřením celé výrobny, do které hasiči mohou vstupovat pouze v dýchací technice. Ze stanice České Budějovice byla na místo dovezena termokamera pro účinné hledání možných skrytých ohnisek. Šetření požáru je zatím nemožné, příčinu vzniku požáru a výši vzniklé škody zatím neznáme. Vyšetřovatel HZS bude moci toto stanovit až po ukončení hasebních prací. U požáru je přítomna Policie ČR. Nemáme žádnou informaci o tom, že by se uvnitř výrobny nacházela nějaká osoba. Před čtvrtou hodinou ranní byly odeslány na své základny všechny zasahující jednotky SDH a plošina ze stanice Prachatice. Úplnou likvidaci požáru velitel zásahu nahlásil v 4:29 hodin. Poté jako poslední odjela i vodňanská profesionální jednotka. U požáru hasiči a vyšetřovatel HZS spolupracovali s Policií ČR. Předběžná škoda činí v tuto chvíli Kč 15 000 000,–, a to na zničené technologii sušící pece, na elektrorozvodech a dalších návazných technologiích. Hodnota uchráněného majetku byla vyčíslena na Kč 25 000 000,–. Příčina vzniku požáru je zatím v šetření, ve kterém vyšetřovatel HZS pokračuje dnes v dopoledních hodinách
Výjezd: 2/2014 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 25. 02. 2014 Vložil: Petr Staněk
Na ohlášení starosty města Netolice vyjela JSDHO Netolice k likvidaci ropných látek na silnici v ulici Bavorovská v Netolicích. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o uniklí motorový olej velikost skvrny cca 60cm x 60 cm. K likvidaci bylo použito 5 kg. vapexu. Po úklidu silnice se jednotka vrátila na základnu.
Výjezd: 1/2014 - Požár
Datum výjezdu: 21. 01. 2014 Vložil: Petr Šálek
21.1. 2014 - 00:21 - Jednotka SDH Netolice byla vyslána k požáru na Petrův Dvůr. Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár odpadu v zahrádkářské kolonii. Jednotka požár uhasila jedním C proudem. K požáru přijela i jednotka HZS Prachatice, která doplňovala vodu do Netolické CAS. Požářiště bylo ještě rozhrabáno v dýchacích přístrojích a úplně dohašeno. Návrat jednotky v 1:34 na základnu. Na místě : PČR, JSDHO Netolice, HZS Prachatice
Výjezdy 2013

Výjezd: 37/2013 - 06-13 / 2
Datum výjezdu: 31. 12. 2013 Vložil: člen SDH

Výjezd: 36/2013 - 06 - 13
Datum výjezdu: 31. 12. 2013 Vložil: Petr Staněk

Výjezd: 35/2013 - 32/2013 Požár
Datum výjezdu: 19. 10. 2013 Vložil: Petr Staněk
19.10.2013 - 00:02 vyjížděla J SDH Netolice do Lhenic do Netolické ulice na požár prázdného skladu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár bývalé ubytovny, tzv. okálu. Hasiči ze Lhenic spolu s JSDHO Lhenice provedli průzkum, zkontrolovali, zda jsou odpojené energie a společně začali hasební práce. Každá z jednotek vytvořila dva proudy. Jako další se dostavili na místo HZS PT společně s druhou cisternou z Netolic. Netolická CAS RTHP začala vozit a doplňovat vodu z hydrantu vzdáleného cca 800 m. Velitel zásahu povolal další cisternu z PT, následně přijela z PT ještě plošina a jako poslední posilová jednotka na dovoz vody JSDHO Křemže. Byla zřízena kyvadlová doprava vody ze vzdáleného rybníka. Obě jednotky z Netolic se vrátili v 5:08 na základnu. Na místě zasahovala : JSDHO LHENICE CAS+ DA, JSDHO NETOLICE 2x CAS, HZS PRACHATICE 2x CAS + 1x plošina, HZS PS KŘEMŽE, PČR NETOLICE, HZS Vyšetřovatel

Výjezd: 34/2013 - 31/2013 Požár
Datum výjezdu: 08. 10. 2013 Vložil: Petr Staněk
JSDHO Netolice právě zasahuje u požáru panelového domu v Netolicích. Na místě jsou JSDH Netolice 2x, HZS JČK PT 1x, ZZS JČK a PČR

Výjezd: 33/2013 - 30/2013 Strom
Datum výjezdu: 09. 08. 2013 Vložil: Petr Staněk
9.8.2013 Jednotka dnes vyjela na odklizení dalších dvou stromů, jeden na oboře, jeden na hrázi zámeckého rybníku. Návrat v 19:19

Výjezd: 32/2013 - Silný vítr
Datum výjezdu: 07. 08. 2013 Vložil: Petr Staněk
Jednotka v noci 7.-8.8. odklidila v okolí Netolic 60 - 70 padlých stromů přes cesty.

Výjezd: 31/2013 - 28/2013 Bodavý hmyz
Datum výjezdu: 07. 08. 2013 Vložil: Petr Staněk
Dne 7.8. 2013 vyjela jednotka dvakrát na likvidaci bodavého hmyzu (sršáni), v obci Netolice. Jednou v ulici Koželužská a jednou na Rynečku.

Výjezd: 30/2013 -
Datum výjezdu: 06. 08. 2013 Vložil: člen SDH
Na žádost operačního důstijníka HZS JČK vyjela JSDHO Netolice směrem na Dolní Chrášťany. Po příjezdu na místo, bylo průzkumem zjištěno že se jedná o pád stromu na pozemní komunikaci. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a odstraněn mimo pozemní komunikaci. Po zprůjezdnění komunikace se JSDHO Netolice vrátila zpět na základnu.

Výjezd: 29/2013 - T.P.
Datum výjezdu: 06. 08. 2013 Vložil: člen SDH
Na žádost OPIS HZS JČK, vyjela jednotka Netolice do obce Sedlec. Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno že se jedná o spadlí strom do do jízdního pruhu. Pomocí motorové pily, byl strom rozřezán a odstraněn z vozovky. Po této činnosti se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd: 28/2013 - T.P.
Datum výjezdu: 06. 08. 2013 Vložil: člen SDH
Na ohlášení OPIS HZS JČK vyjela jednotka JSDHO Netolice směrem Nová Hospoda a zastávna Malovičny. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o pád stromu přes komunikaci a bráni bezpečnému průjezdu. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a odstraněn z vozovky. Pomocí košťat byla vozovka očištěna od drobných větví a listí. Při návratu na základnu jednotka odstranila u odbočky na Podeřiště padlí strom, který částečně zasahoval do jízdního pruhu. 22:54- příjezd PČR

Výjezd: 27/2013 -
Datum výjezdu: 02. 08. 2013 Vložil: člen SDH
Na ohlášení KOPIS Č.B. vyjela JSDHO Netolice k likvidaci požáru slámy na pole k obci Olšovice po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno , že se jedná o požár slámy o rozměrech 200m čtvereční toto ohnisko bylo oboráno zaměstnanci firmy ZOD Němčice, jednotka provedla jeho dohašení. Dále byly uhašeny další dvě ohniska o rozměrech 20m čtverečních a 16 m čtverečních, jednotka se po ukončení hasebních prací a konečném průzkumu vrátila zpět do zbrojnice.

Výjezd: 26/2013 - Výjezd
Datum výjezdu: 31. 07. 2013 Vložil: člen SDH
NA OHLÁŠENÍ KOPIS Č. BUDĚJOVICE VYJELA JSDHO NETOLICE K POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI NA PARKOVIŠTĚ U STÁTNÍHO ZÁMKU KRATOCHVÍLE. PO PŘÍJEZDU NA MÍSTO UDÁLOSTI BYLO PRŮZKUMEM ZJIŠTĚNO, ŽE SE JEDNÁ O OSOBNÍ AUTOMOBIL VW GOLF, KTERÝ VLIVEM ŠPATNÉHO ZABRŽDĚNÍ SAMOVOLNĚ SJEL Z cca 15m. STRÁNĚ DO KORYTA POTOKA TŘEBÁNKA. DÁLE BYLO ZJIŠTĚNO ,ŽE Z VOZIDLA NEUNIKAJÍ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ KAPALINY. VYTAŽENÍ POMOCÍ OCELOVÉHO LANA NEBYLO MOŽNÉ, PROTOŽE HROZILO PRORAŽENÍ NÁDRŽE A PALIVOVÝCH TRUBEK A DALŠÍ POŠKOZENÍ VOZIDLA O KAMENOU HRANU KORYTA POTOKA. PROTO BYLO ROZHODNUTO VYPROSTIT VOZIDLO ZA POMOCÍ JEŘÁBU. MAJITELI VOZIDLA SE NEPODAŘILO VE SPOLUPRÁCI Z JEHO ASISTENČNÍ SLUŽBOU ZAJISTIT DOSTATEČNĚ VÝKONNOU TECHNIKU K VYPROŠTĚNÍ OS. VOZIDLA. PO DOMLUVĚ S KOPIS Č. B. BYL NA MÍSTO VYSLÁN JEŘÁB AD-28 Z HZS Č.B. PO PŘÍJEZDU JEŘÁBU BYLO VOZIDLO ZAJIŠTĚNO A VYZVEDNUTO NA PLOCHU PARKOVIŠTĚ, KDE BYLO NÁSLEDNĚ PŘEDÁNO MAJITELI.

Výjezd: 25/2013 - DN
Datum výjezdu: 05. 07. 2013 Vložil: člen SDH
Kopis CB vyslal jednotku na požár osobního automobilu. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů se 3 zraněními. Jednotka provedla zajištění místa , protipožární opatření, prvotní lékařské ošetření a úklid vozovky. Po třech hodinách se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd: 24/2013 - studna
Datum výjezdu: 24. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
Na ohlášení KOPIS CB vyjela JSDHO Netolice k nahlášené události. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopení studny vodou z okolních polí a došlo tím ke kontaminaci pitné vody, Pomocí elektrocentrály a plovoucího čerpadla byla studna odčerpána . Po čerpání se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd: 23/2013 - strom
Datum výjezdu: 23. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
Strom Chvalovice

Výjezd: 22/2013 - DN
Datum výjezdu: 22. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
Na vyhlášení KOPIS CB, vyjela jednotka k dopravní nehodě ( škody octavia ) na silnici č.142 směr Bavorov. Jednotka na místě zahájila průzkum, poskytla zraněné osobě předlékařskou pomoc, odpojila baterie, provedla protipožární opatření a řídila na místě dopravu. Vozidlo se nacházelo mimo vozovku, na hrázi rybníka Myslivna. Poté jednotka předala místo události jednotce ú.o. HZS PT a vrátila se na základnu.

Výjezd: 21/2013 -
Datum výjezdu: 16. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
Na žádost starosty města Netolice vyjela JSDHO Netolice do Vodňanské ulica, kde bylo průzkumem zjištěno že se jedná o zatopení studny s pitnou vodou po přívalových deštích. Pomocí kalového čerpadla a el. centrály byla znečistěná voda odčerpána do kanalizace. Po další kontrole se jednotka vrátila zpět na základnu.

Výjezd: 20/2013 - studny
Datum výjezdu: 15. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
15.6.2013 Na požádání starosty města Netolice p. Oldřicha Petráška vyjela JSDHO Netolice k čerpání a čištění 4. studní v katastru města Netolice. Studny byly vyčerpány a mechanicky očištěny. - Petrův Dvůr 95 výjezd 08:48 návrat 10:02 - Staré město, Netolice výjezd 10:06 návrat 10:30 - 2. městské studny v ulici Vodňanská Netolice. výjezd 10:35 návrat 12:22

Výjezd: 19/2013 - Požár
Datum výjezdu: 11. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
11.6. - 1:44 Na ohlášení KOPIS ČB vyjela jednotka JSDHO Nettolice k likvidaci požáru kontejneru s odpadem v areálu firmy ŠINDELÁŘ SPEDITION. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že v nákladním kontejneru hoří převážně vzduchové a olejové filtry, které byly uloženy v sudech. K likvidaci požáru byl rozvinut jeden proud C se smáčedlem z CAS25K. Dále byl nasazen vysokotlaký proud z CAS25K k ochraně okolí (návěsy kamionů a uskladněné pneumatiky). CAS25 RTHP doplňovala vodu do CAS25K a provedla dálkovou dopravu vody. Po likvidaci požáru byl proveden závěrečný průzkum a místo bylo předáno vrátnému objektu. Jednotka se vrátila na základnu.

Výjezd: 18/2013 - Přívalové deště a krou
Datum výjezdu: 09. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
-výjezd:15:48 návrat na základnu:17:11 CAS24 K101 Na ohlášení KOPIS JČK vyjela jednotka do městké části Triumf fa. LARM a.s.. Na místě bylo průzkumem zjištěno že se jesná o zaplavení firemních prostor. Jednotka zahájila čerpání prostor kolem dílen, aby se zabránilo vtékaní vody okny. K čerpání bylo nasazeno plovoucí čerpadlo a CAS24 K101. Dále jednotka prováděla utěsnění vrat pomocí pytlů s pískem. Po příjezdu HZS PT se připojily k čerpání prostor pomocí kalového čerpadla. Dále byl odpojen el. proud v zaplavené hale. Po příjezdu TS Netolice se započalo s pytlováním. -výjezd 16:02; návrat 16:15 CAS25 RTHP Olšovice; JSDHO Netolice, SDH Olšovice, HZS Prachatice, JSDHO Mahouš; pytlování, čerpání, otevření kanalizačních šachet 16:03 povolání techniky na dovoz písku - S.Pfeffer, TS Netolice; příjezd 16:35 -výjezd 16:20; návrat 17:05 DA12 Za Mnichem 548; monitoring, čištění kanalizace, -výjezd 17:10; návrat 19:45 DA12 Budějivická ulice; pytlování, čerpání, odklízení překážek z komunikace, povolání nakladače na pročeštění vodních prostupů, čištění kanalizační šachty -výjezd 17:53; návrat 18:18 CAS24 K101 Budějivická ulice; pytlování, čerpání, odklízení překážek z komunikace, uzavření vozovky pomocí páskového značení -výjezd 18:15; návrat 19:35 CAS25 RTHP Zámek Kratochvíle; pytlování -výjezd 18:33; návrat 19:03 CAS24 K101 Na Valše, J.Řepa; pytlování -výjezd 19:10; návrat 19:24 CAS24 K101 Rybníky Mnich a Ovčín; monitorink -výjezd 21:00; návrat 22:42 DA12 Vodňanská ul.,Budějovická ul., Mnich, Ovčín, Triumf, Podeřiště, Olšovice; monitorink -výjezd 23:00; návrat 00:33 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink 10.6.2013 -výjezd 00:44; návrat 1:50 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 2:38; návrat 4:09 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 4:30; návrat 5:00 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 5:35; návrat 7:22 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 9:09; návrat 10:30 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 11:50; návrat 13:08 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 14:00; návrat 14:46 CAS24 K101 Václavská 122, Netolice; Čerpání sklepa -výjezd 14:50; návrat 15:28 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 16:00; návrat 17:45 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 18:13; návrat 19:11 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 18:23; návrat 18:43 CAS24 K101 Olšovice, Třetina 26; Nahlášené čerpání studny - jednotka nezasahovala -výjezd 20:45; návrat 21:25 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink -výjezd 22:30; návrat 23:52 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink 11.6.2013 -výjezd 00:20; návrat 01:25 DA12 Rybniční soustava - Netolicko; monitorink

Výjezd: 17/2013 - Povodně
Datum výjezdu: 03. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
2.6.2013 1.Jan Řepa na Valše - výjezd jednotky 5:55, příjezd na základnu 6:13, CAS25K monitoring, kontrola objektu, probuzení a informování majitele 2.Zápotok + Vodňanská ul. - výjezd 6:00, návrat 6:53, DA12, monitoring, čištění prostupů pod mosty 3.Zámek Kratochvíle - výjezd 6:06, návrat 9:40, CAS25 RTHP, zabezpečení zámku Kratochvíle, vypnutí el. proudu, stavění hrází z pytlů s pískem, 6:42 povolány TS města Netolice dovoz písku, 6:46 příjezd JSDHO Petrův Dvůr 4. ulice 9.května čp. 559 Netolice, výjezd 6:50, návrat 7:08, CAS25K, otevření víka kanalizační šachty a ohraničení prostor 5. ulice 9.května plynová kotelna čp.571Netolice, výjezd 7:23, návrat 7:50, CAS25K, čerpání vody ze zatopených prostor kotelny 6.Brusenský mlýn a hrbovské rybníky, výjezd 6:58, návrat 7:50, DA12, monitoring vodních toků, probuzení majitele nemovitosti, pomoc při vytažení zatopených aut, čištění česel na hrbovských rybnících 7.Zámek Kratochvíle, výjezd 8:00, návrat 9:24, DA12, nasazení čerpadla rosenbauer, odčerpávání vody od zámecké kaple, stavění hrází z pytlů s pískem 8.Vodňanská ul. a mosty na silnici č.145, výjezd 8:05, návrat 8:23,CAS25K, monitoring a čištění prostupů pod mosty 9.Hráz rybníka Mnich, výjezd 8:25, návrat 9:02, CAS25K, na žádost rybářů výjezd na výproštění utrženého dubového pilotu z kálečky o průměru 50cm a délky 6m, plujícího na výpustní zařízení, vytaženo za pomoci CAS25K 10. Vodňanská ul. a mosty na silnici č. 145, výjezd 9:08, návrat 9:33 CAS25K, monitoring a čištění prostupů pod mostem 11.ulice Hořejší mlýnská + zápotok Netolice, výjezd 9:40, návrat 11:20, DA12, stavění hrází z pytlů s pískem, čištění prostupů pod mosty, evakuace 10-ti osob za asistence PČR,10:15 vyžádání vypnutí el. proudu v oblasti zápotok a Budějovická ul. 12. Budějovická ul. , výjezd 9:42, návrat 11:00, CAS25K, TS dovoz písku, pytlování, čištění prostupů pod mostem, povolání PČR na skupinu obyvatel, která demolovala zeď na soukromém pozemku 13. Ul. Gregorova, výjezd 10:00, návrat 10:35,CAS25RTHP, pytlování a stavění hráze z pytlů s pískem 14. Vodňanská ul. ,výjezd 10:40, návrat 11:30, CAS25RTHP, Pytlování a stavění hráze z pytlů s pískem, čištění prostupů pod mosty 15. most na silnici č.145, výjezd 11:10, návrat 14:40, CAS25K, čištění prostupů pod mostem, 12:10 uzavřen 1 jízdní pruh, doprava řízena kyvadlově, 12:20 povolán pásový bagr CAT303C a NA MAN 5C44977, 12:30 příjezd techniky a zajištění místa pomocí kuželů. 16. Vodňanská ul., výjezd 11:30, návrat 13:10, DA12, čištění prostupů pod mostem, evakuace 6-ti osob a domácího zvířectva, 11:54 nahlášené uzavření mostu v ul. Hořejší mlýnská 17. most na silnici č.145, výjezd 11:55, návrat 13:20, CAS25RTHP, čištění prostupů pod mostem, odtah nepojízdného vozidla, řízení dopravy na silnici č. 145 18. městská část pod Jánem a na Valše, výjezd 13:31, návrat 14:45, CAS25RTHP, pytlování, číštění prostupů a monitoring vodního toku 19. Budějovická ul. + zápotok, výjezd 13:30, návrat 14:36, DA12, čerpání sklepů, evakuace předmětů, 14:06 povolání JSDHO Němčice (DA12) 20. zámek Kratochvíle a zámecké rybníky, výjezd 15:30, návrat 16:42, CAS25K, čištění prostupů a kontrola okolí zámku 21. pod hrází rybníka Mnich, výjezd 17:45, návrat 20:58, DA12, pád vrby do potoka pod rybníkem Mnich, hrozilo její utržení z kořenů, odplavání a tím ohrožení mostů a okolních budov v městské části zápotok, ná místě konzultace s povodňovou komisí a jednotkou HZS Prachatice, zajíštění místa proti vstupu nepovolaných osob 22. povodí Netolic a okolí ( Kratochvíle, zámecké rybníky, potok Třebánka, most na silnici č. 145, povodí Bezdrevského potoka, potok od Hrbova, kontrola hráze a vrby na rybníku Mnich), výjezd 21:20, návrat 23:07, DA12, monitoring a čištění prostupů pod mosty 3.6.2013 23. povodí Netolic a okolí ( Kratochvíle, zámecké rybníky, potok Třebánka, most na silnici č. 145, povodí Bezdrevského potoka, potok od Hrbova, kontrola hráze a vrby na rybníku Mnich), výjezd 00:32, návrat 02:54, DA12, monitoring a čištění prostupů pod mosty 24. povodí Netolic a okolí ( Kratochvíle, zámecké rybníky, potok Třebánka, most na silnici č. 145, povodí Bezdrevského potoka, potok od Hrbova, kontrola hráze a vrby na rybníku Mnich), výjezd 04:21, návrat 06:53, DA12, monitoring a čištění prostupů pod mosty 25. ulice 9.května, výjezd 8:20, návrat 9:48, DA12, uzavření kanalizační šachty, kontrola plynové kotelny, kontrola vodních toků v okolí Netolic, kontrola vrby na potoku pod Mnichem 26. silnice č.145 z Netolic na ČB, výjezd 12:16, návrat 12:32, DA12, použití mot. pily, úklid vozovky 27. Vodňanská ul. čp. 486, 487, 488, 492, 496 , výjezd 13:38, návrat 16:37, DA12, čerpání sklepů 4.6.2013 Ukončení hotovosti na zbrojnici 9:24 pozn.: časový průběh stupňů povodňové aktivity ve městě Netolice (údaje dle povodňové knihy) 3.12 hodin 2.6.2013 – hladina Bezdrevského potoka dosáhla I. SPA 4.32 hodin 2.6.2013 – hladina Bezdrevského potoka dosáhla II. SPA 5.30 hodin 2.6.2013 – hladina Bezdrevského potoka dosáhla III. SPA - vyhlášeno 6.30 hodin 3.6.2013 – hladina Bezdrevského potoka klesla ze III. na II. SPA 8.15 hodin 3.6.2013 Povodňová komise Města Netolice odvolala III. SPA

Výjezd: 16/2013 - strom
Datum výjezdu: 02. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
00:58 - Na ohlášení KOPIS CB vyjela jednotka SDH Netolice na silnici č. 122 Netolice směr Hrbov, na odstranění padlého stromu přes cestu. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o strom padlý přes silnici. Odstraněn pomocí motorové pily, poté odklizen a silnice byla zametena. Při návratu na základnu jednotka monitorovala vodní toky.

Výjezd: 15/2013 - strom
Datum výjezdu: 02. 06. 2013 Vložil: člen SDH
00:01- Na ohlášení KOPIS ČB vyjela jednotka SDH Netolice na odklizení padlého stromu na silnici č. 145, 3km od Netolic směr ČB. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o padlý strom do vozovky. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, poté odklizen a vozovka zametena. Při návratu na základnu jednotka provedla monitoring vodních toků.

Výjezd: 14/2013 - voda
Datum výjezdu: 02. 06. 2013 Vložil: Petr Staněk
5:23 - Na ohlášení Kopis ČB vyjela jednotka do firmy Larm a.s. . Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se z nedaleké nádrže v areálu valí proud vody na výrobní halu a pod vraty a dveřmi protékala voda dovnitř objektu. Použitím pytlů s pískem a igelitovými pytly jednotka zabránila dalšímu protékání vody do objektu. Po cestě na základnu jednotka monitorovala vodní toky.

Výjezd: 13/2013 - Strom přes cestu
Datum výjezdu: 26. 05. 2013 Vložil: Petr Staněk
15:29 Jednotka byla vyslána na odklizení padlého stromu přes silnici v lese, směr Krtely.

Výjezd: 12/2013 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 27. 04. 2013 Vložil: Petr Šálek
27.4. 2013 Byla JSDHO Netolice vyslána k technické pomoci na likvidaci nebezpečného bodavého hmyzu do ulice Václavská. Výjezd: CAS 24K101

Výjezd: 11/2013 - Požár kotelny rodinn
Datum výjezdu: 14. 04. 2013 Vložil: Petr Staněk
V neděli 14.4 2013 vyjela JSDH Netolice na ohlášení KOPIS JČK do obce Malovičky na požár kotelny rodinného domu. Na místě dále zasahovala HZS Vodňany, PČR. Výjezd: CAS 24 K 101, CAS 25 RTHP v počtu 13 hasičů.

Výjezd: 10/2013 - Strom
Datum výjezdu: 13. 04. 2013 Vložil: člen SDH
V sobotu 13.4 2013 vyjela JSDH Netolice k nahlášenemu spadlému stromu směrem na Prachatice. Cestou k místu události byla jednotka Krajským operačním střediskem odvolána zpět na základnu. Strom odstranila HZS PT. Výjezd: CAS 24 K101 v počtu 6 hasičů

Výjezd: 9/2013 - uklidsnehu
Datum výjezdu: 25. 02. 2013 Vložil: člen SDH
Dnes 25.2 2013 byla naše jednotka vyslána do místní mateřské školky na odstranění sněhu ze střešní konstrukce. Na místo byla povolána plošina PVP 27 od HZS JČK. Po odstranění sněhu se JSDHO Netolice vrátila zpět na základnu. Technika: JSDHO Netolice CAS 24 K101, CPS Prachatice PVP 27

Výjezd: 8/2013 - Požár truhlárna
Datum výjezdu: 24. 02. 2013 Vložil: Petr Staněk
Dnes 24.2 2013 v 0:29 hod vyjížděla naše jednotka na nahlášený požár truhlárny do obce Hracholusky. Po příjezdu byla JSDHO Netolice velitelem zásahu odvolána zpět na základnu. Výjezd CAS 24 K101 a CAS 25 RTHP. Na místě zasahovali JSDH Strunkovice, JSDH Vitějovice, CPS Prachatice, PČR, JSDHO Netolice

Výjezd: 7/2013 - Technická pomoc - strom
Datum výjezdu: 03. 02. 2013 Vložil: člen SDH
3.2. 2013 - 14:56 - Jednotka SDH Netolice byla vyslána na odklizení padlého stromu přes silnici směr Bavorov. Na místě bylo zjištěno , že se jedná o vzrostlý strom, který padl přes celou šířku silnice. Po odklizení se jednotka v 15:55 vrátila na základnu.

Výjezd: 6/2013 - Technická pomoc- strom
Datum výjezdu: 01. 02. 2013 Vložil: člen SDH
1.2 2013- 7:50 - Jednotka SDH NETOLICE byla vyslána k odstranění padlého stromu na starém budějčáku. Výjezd CAS 24 K101

Výjezd: 5/2013 - Technická pomoc- strom
Datum výjezdu: 31. 01. 2013 Vložil: člen SDH
31.1.2013 - 23:07 - Jednotka SDH NETOLICE byla vyslána k odstranění padlého stromu u rybníku Podroužek. Na místě PČR. Výjezd CAS 24 K101

Výjezd: 4/2013 - Tání sněhu
Datum výjezdu: 30. 01. 2013 Vložil: člen SDH
14:50- Jednotka vyjížděla do firmy LARM a.s. kde jednotka pomohla jejím zaměstnancům s naplněním pytlů pískem a jejich umístěním, tak aby se zabránilo škodám na výrobní hale a strojích. Při návratu na základnu jednotka provedla monitorink Bezdrevského potoka a v obci Podeřiště odstranila naplaveniny z česel přepadu místního rybníka. Výjezd: CAS 24 K101. V 15:45 návrat na základnu

Výjezd: 3/2013 - Požár
Datum výjezdu: 26. 01. 2013 Vložil: člen SDH
8:29 vyjela jednotka k nahlášenému požáru komína v Petrově Dvoře. Po příjezdu již komín nehořel. Po pečlivé kontrole se jednotka vrátila v 9:09 na základnu. Na místě HZS Prachatice, Policie ČR, SDH NETOLICE ...

Výjezd: 2/2013 - Technická pomoc
Datum výjezdu: 26. 01. 2013 Vložil: člen SDH
11:05 Jednotka byla vyslána k otevření bytu. Na místě bylo zjištěno, že v bytě se nachází zraněná osoba, která leží hned za dveřmi. Musela se najít jiná přístupová cesta (okno). Po domluvě s PČR a otevření okna bylo zjištěno, že je ještě zamčeno mezi pokojem a chodbou. Tam už se muselo použit násilí a rozbít sklo ve dveřích. V tuto dobu již na místo dorazila RZS PT , která si zraněnou osobu převzala. Zároveň dorazili HZS PT, kteří zkontrolovali odvedenou práci a nechali nás zásah dokončit. Ještě jsme pomohli snést pacienta do sanitky a v 11:55 se jednotka vrátila na základnu.

Výjezd: 1/2013 - Požár
Datum výjezdu: 17. 01. 2013 Vložil: člen SDH
17:13 - Jednotka byla vyslána na požár osobního automobilu v lokalitě na Jáně v hodně nepřístupném terénu. Na místě bylo zjištěno, že vůz již hoří úplně celý. Byla použita pěna a uhašeno. Na místě 2x CAS SDH NETOLICE, PČR a vyšetřovatel HZS PT. Obě auta se vrátili v cca 19:30 na základnu


 

Odkazy

dnes má svátek:

Facebook

Facebook SDH Netolice
 

Jihočeská reklama ©2011 All Rights Reserved. Design by www.jihoceskareklama.cz