Parní stříkačka SDH Netolice


Parní stříkačka r.v. 1909

Kontakt k parní sříkačce:
Bukač Václav
Mob.: +420 607 288 314
e-mail.: vaclavbukac@seznam.cz
Rok výroby: 1909
Výkon čerpadla: 400 l/min.
Váha: 3100 kg
PARNÍ STŘÍKAČKA SDH NETOLICE ROK VÝROBY 1909

Sbor Dobrovolných Hasičů byl založen roku 1884, počet zakládajících členů byl v té době 36. Postupem času byl zaznamenán nárůst členské základny přibližně na 75 hasičů. Z počátku je sbor vybaven ručními a koněspřežnými stříkačkami. Až v roce 1909 dochází k zakoupení parní stříkačky s výrobním číslem 75 od firmy Smékal se sídlem v Praze na Smíchově. Pořizovací cena byla 6 200,-Kč. Což lze doložit originální kupní smlouvou ze dne 6. září 1909, dále byl ke stříkačce pořízen hadicový vůz s vybavením, který se bohužel nedochoval. Tato parní stříkačka je osazena parním kotlem, který byl vyroben v Zolypůských hutích v Uhrách a dvoupístovým čerpadlem o výkonu 400 l/min. Celková hmotnost parní stříkačky je 3100 kg. V zápřahu byl jeden pár těžkých koní. Provozního tlaku bylo dosaženo za 17 minut, v kotli bylo připraveno palivo k okamžitému zatopení. V topení pod kotlem se pokračovalo po celou cestu k požáru tak, aby byl na místě dostatečný tlak potřebný k výkonu čerpadla.

Tato parní stříkačka byla využita v celém širokém okolí města Netolice. Při likvidaci požáru borkoviště v Brusném lese ve dvacátých letech minulého století pracovala parní stříkačka nepřetržitě několik dní, což byl úctyhodný výkon i na dnešní moderní techniku. Parní stříkačka byla nasazena v zásahu až do roku 1936, kdy byla nahrazena motorovou stříkačkou. V průběhu druhé světové války, členové našeho sboru natřeli díly z mosazi, bronzu a dalších drahých kovů barvou proto, aby tyto díly nebyly odmontovány a přetaveny na válečné potřeby německé armády. Tím by došlo fakticky k likvidaci této unikátní technické památky ze 20 století. Nepochybně se jedná o hrdinský čin členů našeho sboru, kteří dali v sázku nejen své životy, ale životy svých rodin.

Po dlouhé době nečinnosti parní stříkačky se jí ujala současná parta nadšenců, která parničku zprovoznila. V roce 2003 se projevilo poškození parního kotle a další provozování neslo velké riziko při předvádění ,,parničky“ jak je u nás láskyplně nazývána, v chodu. Proto bylo nutné vyrobit přesnou repliku parního kotle a tohoto nelehkého úkolu se ujali ve výtopně Zlíchov v Praze. Svým řemeslným umem a precizním provedením práce vrátili parní stříkačce opět lesk a slávu. Dále jsme si vlastními silami zrenovovali pístové čerpadlo. Od té doby je stříkačka opět plně funkční. V současnosti parnička slouží k ukázkám při různých příležitostech a to nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Jedná se patrně o jediný zachovalý funkční exemplář tohoto typu v ČR. Unikátní je, že se k parní stříkačce zachovaly i originály korespondence, objednávky, faktury, záručního listu a certifikátu.

 

Odkazy

dnes má svátek:

Facebook

Facebook SDH Netolice
 

Jihočeská reklama ©2011 All Rights Reserved. Design by www.jihoceskareklama.cz