Historie Netolických dobrovolných hasičů


Z historie požárního sboru v Netolicích

První kroky ke zřízení samostatného sboru dobrovolných hasičů byly podniknuty již v roce 1876, kdy v květnu došlo k ustanovení přípravného výboru, který měl za úkol zpracovat spolkové stanovy. Avšak k realizaci tohoto plánu nedošlo, protože přípravný výbor se po krátké činnosti rozešel. Netolice musely čekat dalších šest let na zřízení hasičského sboru. Teprve v roce 1883 se ustanovil další přípravný výbor, který svolal na 20. března 1884 valnou hromadu, na níž došlo k volbě prvních funkcionářů. Prvním předsedou byl zvolen MUDr. Stanislav Kudrna. Za členy se pak přihlásilo celkem 73 netolických občanů.
V roce 1884 byla zakoupena první čtyřkolová dvouproudá stříkačka a 40 m hadic od firmy Smekal v Praze. V červenci 1884 byla zakoupena jednoproudá sundavací stříkačka od firmy Smekal.
Roku 1909 byla pořízena první parní stříkačka, svým výkonem a silou byla přínosem sboru. Mohla pracovat i několik dní a dopravit tak spoustu vody na požářiště bez velké lidské námahy.
V roce 1929 byla zakoupena automobilová stříkačka ŠKODA 504, která s výkonem 1600 l/min, svou mobilností a rychlostí zlepšila činnost a akceschopnost požárního sboru.
Roku 1945 po osvobození bylo ve sboru rušno. Na výzvu v místním rozhlase se do sboru přihlásilo mnoho místní mládeže a dorostu a začalo se s požárním výcvikem. Požární technika byla doplněna z pocházející vojenské kořisti. Získali jsme vozidla zn. FIAT pro přepravu mužstva, agregát FIAT, vozidlo TATRA 54, FORD I a FORD II. Tato vozidla byla svépomocí opravena a zprovozněna. Jednotka také disponovala dopravním vozem TATRA 805 (nyní v majetku SDH Petrův Dvůr) a cisternovým vozem ZILL 1600 l/min.
1981 jednotka obdržela CAS 25 RTHP Š 706 2500 l/min., DA AVIA A 30 K a DVŠ ŠKODA 1203
Výstavba požární zbrojnice

Výbor již v roce 1947 usiloval o nové prostory ke své činnosti, případně k výstavbě nové požární zbrojnice. V radě města bylo mnohokrát jednáno, avšak bezúčelně. Jednou nebyly vhodné prostory, podruhé nebyly finanční prostředky a tak se akce stále oddalovala.

Až v roce 1949-1951 došlo k realizaci a výstavbě nové požární zbrojnice z bývalé stodoly, která byla k tomuto účelu adaptována bez okolního prostoru.

Významné letopočty
1884- založení sboru dobrovolných hasičů, zakoupena první stříkačka, výstroj a výzbroj
1909- zakoupena parní stříkačka (zachována dodnes)
1929- pořízena automobilová stříkačka ŠKODA 504
1945- získána technika FIAT, TATRA 54, FORD I, FORD II
1949-1951- výstavba požární stanice (dnešní požární stanice)
1981- sbor obdržel CAS 25 ŠKODA 706 RTHP, DA 12 AVIA A30K, ŠKODA 1203 (CAS 25 a DA 12 slouží u sboru dodnes)
1984- výročí 100 let založení sboru SDH Netolice
2008- převodem od HZS získaná CAS 24 K 101 na podvozku LIAZ
2009- parní stříkačka oslavila 100 let
2015- po třicetileté éře končí ve funkci starosty sboru František Plouhar, jeho místo přebírá Jaroslav Petrášek
2015- 6.6. 2015 – IV. Celorepublikový sraz parních stříkaček v Netolicích
2016- po necelém roce končí starosta sboru Jaroslav Petrášek , na místo starosty je zvolen Petr Staněk
2017- pořízení nového dopravního automobilu Ford tranzit
 

Odkazy

dnes má svátek:

Facebook

Facebook SDH Netolice
 

Jihočeská reklama ©2011 All Rights Reserved. Design by www.jihoceskareklama.cz